Thứ bảy, 10/12/2022 - 08:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông
 • CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTELHỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNGTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGMã hiệu dự án: PM_QT04_12065_SMAS3.0Mã hiệu tài liệu: PM_QT04_12065_SMAS3.0_GVCNHà Nội, tháng 4/2013BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI*A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏNgàythay ...
 • Chương I Ngày 05/ 09/ 2013 ôn tập và bổ túc về số tự nhiênTiêt 1: ...
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ Họ và tên khai sinh: Lê Công ...
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn ...
 • CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTELHỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNGTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGMã hiệu dự án: PM_QT04_12065_SMAS3.0Mã hiệu tài liệu: PM_QT04_12065_SMAS3.0_GVCNHà Nội, tháng 4/2013BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI*A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏNgàythay ...
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn ...
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ Họ và tên khai sinh: Lê Công ...
 • Phụ lục 1(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Sở/Phòng GD-ĐT................................. PHIẾU GIÁO VIÊN ...
 • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số: …… / QĐ-HT ...
 • Chuyên đề dưỡng HSG Toán 6-7 : Dãy Số phức tạpNgười viết : Tạ Phạm HảiGiáo viên Trường THCS Thị trấn Hưng hà – Thái bìnhBài toán 1 : Tính các tổng sau A = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 210B = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + ... + 3100Giải ...
 • Dãy Số Viết theo quy luậtBài toán 1 : Tính các tổng sau A = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 210B = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + ... + 3100Giải : 2A = 2 + 22 + 23 + ... + 210 + 211 . Khi đó : 2A – A = 211 – 1 3B = 3 + 32 + 33 + ... + 3100 + ...
Tài nguyên